سرویس های تلفنی VoIP

ویپ مخففی است برای کلماتی با معانی صدا بر بستر پروتکل اینترنت و یا به عبارت بهتر می توان از آن به عنوان سرویس های تلفنی نام برد . می توانید از خدمات تلفنی استفاده نمایید و این خدمات به معنای ورود شما به دنیای جدیدی از تکنولوژی است...