چشم انداز

چشم انداز شرکت فراداده، کسب جایگاه برترین برند فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه خدمات جدید و خلاقانه می باشد. از این رو، ارزش آفرینی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با نگاه به عرصه های بین المللی، تصویرساز آینده ی فراداده رایانه سورنا است. این چشم انداز، هسته اصلی تعهد ما را در بر دارد. تعهد به این که با استفاده حداکثری از توان داخلی و تقویت زیر ساخت های ملی، نوآوری در فناوری را در راستای خلق دنیایی بهتر و سرشار از تجربیات غنی دیجیتال، به کار گیریم.