RFID: Radio Frequency Identification ادامه مطلب

روشی برای شناسایی و ردیابی اجسام از طریق امواج رادیویی که قابلیت های بی شماری به وسیله یک تگ و یک دستگاه ردیاب خواهد داد.

سامانه استقبال از مشتریان (welcome) ادامه مطلب

دنیای کسب و کار امروز، دنیای تبدیل مشتریان و ترغیب آن ها به حضور در دسته ای به نام مشتریان ویژه (VIP) می باشد.

ساختمان های هوشمند و ایجاد قسمت های یکپارچه و کنترل و مانیتورینگ آن از طریق بسترهای مختلف شامل این سامانه می باشند.

NFC: Near Field Communication ادامه مطلب

تلفن های هوشمند و یا گجت هایی که از امکان NFC برخوردارند می توانند به سادگی اطلاعات را بین خود جابجا کنند.NFC و RFID گاهی به جای یکدیگر نیز به کار می روند.

تکنولوژی چیست؟ادامه مطلب

هنر، مهارت و دانش، همگی معانی کلمات technology می باشند و فناوری و تکنولوژی ریشه در این کلمات دارند.

چرا باید از تکنولوژی استفاده کنیم؟ادامه مطلب

متاسفانه یا خوشبختانه رشد سریع تکنولوژی در سال های اخیر اجتناب ناپذیر بوده و ورود تکنولوژی های مختلف در زندگی روزمره انسان ها سبک زندگی را به طور کلی دگرگون کرده است.

خدمات فراداده در حوزه تکنولوژیادامه مطلب

خدمات فراداده با یک هدف و اندیشه در حال فعالیت هستند و این هدف، استفاده از به روزترین تکنولوژی ها و ارائه راهکار می باشد.

درباره شرکت فراتکنولوژی

مجموعه فراداده رایانه با نگرشی متفاوت وارد دنیای آی تی شده است.
ارائه راهکارهایی نوین در زمینه نرم افزار و سخت افزار و پیاده سازی این راهکارها در قالب بسته های یکپارچه برای تحقق اصولی مهم مثل، حذف فرایندهای پیچیده و رسیدن به نگرشی جدید و حرفه ای در دنیای آی تی.